Regulamin serwisu iMasters:

- W chwili przyjęcia sprzętu na serwis zostaje wystawione zgłoszenie z indywidualnym numerem oraz kodem QR. Otrzymuje je osoba oddająca sprzęt do serwisu. Oryginał tego zgłoszenia, wiadomość sms powiązana ze zgłoszeniem oraz wiadomość e-mail, są podstawą do wydania sprzętu z serwisu.

- Serwis iMasters dokonuje sprawdzenia przyjętego sprzętu tylko pod kątem usterki jaka została zgłoszona podczas przyjęcia na serwis. Usterki odkryte podczas diagnozy, serwis konsultuje bezpośrednio z klientem drogą elektroniczną (e-mail/sms)

- Serwis iMasters nie odpowiada za utratę danych, która może wystąpić podczas wykonywania naprawy.

- iMasters informuje, iż w przypadku sprzętu zalanego, w urządzeniu może wystąpić zjawisko postępującej korozji. W takim wypadku, wstępna diagnoza nie pozwala na wykrycie wszystkich możliwych skutków zalania, a dalsze usterki powstałe na skutek zalania, mogą ujawnić się lub wystąpić w trakcie, jak i po naprawie. W takim wypadku ich usunięcie w ramach usługi serwisowej wymaga dodatkowych uzgodnień z Klientem w zakresie kosztów naprawy i faktycznej możliwości usunięcia usterki. W przypadku sprzętu, który uległ zalaniu, usługa serwisu dotyczy aktualnego stanu urządzenia i uzgodnionego zakresu naprawy. Z uwagi na zalanie, pomimo przeprowadzonej usługi, możliwy jest dalszy proces korozji urządzenia oraz występowanie nieobjętych dodatkowym uzgodnieniem, usterek powstałych na skutek zalania.

- Rezygnując z naprawy przed jej realizacją Klient pokrywa koszty przeprowadzenia diagnozy sprzętu elektronicznego w wysokości:
- iPhone / Apple Watch / smartfon z systemem Android : 79 Pln
- Macbook / iMac/ iPad / laptop / PC : 149 Pln

Rezygnując z naprawy po lub w trakcie jej realizacji (po wcześniejszej akceptacji kosztów naprawy) klient pokrywa 60% wartości końcowej oraz otrzymuje sprzęt przywrócony do stanu sprzed naprawy.

- Serwis iMasters udziela od 6 do 12 miesięcy gwarancji na wykonane usługi serwisowe. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od charakteru naprawy oraz rodzaju użytych części.

- Usunięcie naklejek lub plomb serwisowych z serwisowanych urządzeń powoduje utratę gwarancji.

- Po upływie 30 dni od momentu zawiadomienia Klienta o zakończeniu procesu naprawy, w przypadku nieodebrania sprzętu, zostanie naliczona opłata w wysokości 15 zł za każdy dzień przechowywania sprzętu komputerowego.

- Sprzęt pozostawiony  w serwisie komputerowym powinien być odebrany przez Klienta w ciągu 6 miesięcy. Sprzęt nieodebrany w tym czasie z serwisu, zostaje poddany utylizacji.

- Serwis komputerowy zastrzega sobie prawo do wydania sprzętu osobie innej niż Klient lub osobie przez niego upoważnionej.

Kontakt